Reportáž České televize ohledně nepravomocného rozsudku OS Semily, vysílaná dne 24,8,2022 v hlavní zpravodajské relaci ČT „Události“.

Video reportáže (od 45:28) - odkaz na web ČT

Zde je moje první reakce na reportáž pana Weinera:

Předmět: Vyjádření k reportáži v Událostech 24-8-2022 - Studenec
Od: Karel Pokorny <karel@studenec.info>
Datum: 25.08.2022, 10:43
Komu: Weiner Vlastimil <vlastimil.weiner@ceskatelevize.cz>
Kopie (CC): alice.ohlsenova@ceskatelevize.cz

Vážený pane Weinere, vážená ČT,

dovolte mi krátce se vyjádřit k Vaší reportáži v Událostech dne 24.8.2022.

1. Šot s bubnujícím chlapcem zcela neodpovídá realitě používání bubnů při zápasech SK Studenec. Viz videa na www.studenec.info. Tato Vaše informace je zavádějící.

2. Informace o vzdálenosti od středu hřiště neodpovídá realitě a především nemá vztah ke skutečnému místu bubnování, které je od našeho domu vzdáleno cca 50m. Zahrada domu pak ještě méně. Sousedka ,stejně postižená hlukem ze hřiště, má bubnování de fakto pod okny domu. Tato Vaše informace je zavádějící.

3. Buben používal klub SK Studenec i v sezóně 2021-22, naposledy na jaře 2022. Poslední zápas před Vaší reportáží o letošních prázdninách nám SK Studenec předvedl, co dokáže trubka (taktéž zakázaná rozsudkem). Tato Vaše informace je lživá.

4. V odvolání nežádáme omezení hluku z bufetu tak, jak je situace kolem bufetu v reportáži představena. Tato Vaše informace je lživá.

5. K šotu našich záznamů ze zahrady - příliš krátké pro posouzení pro diváka. Proč jste nepoužili delší záznam, který by zřetelněji a objektivněji přiblížil hluk ze hřiště vědí pouze tvůrci reportáže.

6. Obecně je mi záhadou, že nepravomocný rozsudek lokálního sporu je důvodem k reportáži do hlavních zpráv České televize. Nevidím žádný důvod pro reportáž , která nemůže svým rozsahem ani přispět k objektivnímu posouzení dění ve Studenci, které vedlo nejen k tomuto soudnímu sporu. Proto jsem své vyjádření odmítnul. Jsem přesvědčen, že účelem reportáže bylo zcela něco jiného, než zkratkovitě informovat o jednom nedořešeném lokálním sporu. I z toho důvodu, že SK Studenec je v poslední době oblíbencem reportérů České televize.

K jednotlivým výrokům osob v reportáži:

Pan Hrubý - jeho mantricky opakovaná taktika, kterou zatahuje do sporu děti, není nic jiného než intrika, která má neznalé osoby utvrdit v našem negativním postoji k sportující mládeži. Vše je to zlomyslný výmysl nejen pana Hrubého, mající závažné důsledky v chování jejich svěřenců. O výroku"precedentu" pro tisíce klubů se vyjádřím později.

Pan Junek - jeho vyjádření je -jako obvykle - zcela právně nekompetentní (to mu při jednání soudu osvětlil i soudce) až směšné. Odráží ale závažnou skutečnost, že provoz sportovního areálu probíhá zcela bez pravidel a regulací (řád hřiště a pod.), jak je to v podobných areálech zvykem. "Efekty" tohoto "přístupu" nejen spolku a obce k veřejnému prostoru jsem Vám již popsal v dřívější korespondenci. Pan Junek je jednou ze zásadních zodpovědných osob za tento stav.

Pan Luděk Mádl - zřetelně neví o čem hovoří a to jak rozsahem, tak intenzitou popisovaného jevu. V jednom má ale pravdu. NIKDY jsme si nestěžovali na sport a lidský přístup účastníků jakéhokoliv dění v tomto areálu a to DLOUHODOBĚ po celá desetiletí. A to ani na činnosti podpůrné a nutné pro sportovní činnost - jako třeba na hodiny trvající provoz sekačky. Opakuji - žádná stížnost z naší strany na podobné sport podporující činnosti.

A že provoz sekačky není příliš příjemná záležitost, to je jediná pravda, kterou Vaši respondenti v reportáži uvedli.

Otázka, kterou si kladu sám sobě: Dokáže, popř. má zájem někdo v ČT vůbec posoudit objektivitu výroků a popisovaných skutků v jakékoliv reportáži?

Dávám ČT souhlas k uveřejnění tohoto textu jako naši reakci na reportáž. Prosím o sdělení, zda tuto reakci uveřejníte a v kladném případě kdy.

S pozdravem
Ing. Pokorný Karel

Poznámka autor:
A to jsem ještě zapomenul na další lež pana Weinera v reportáži a sice, že si „stěžujeme především na průběh fotbalových zápasů“ – zlomyslná lež navozující dojem především pro „neználky“, že nám vadí sport. A panu Weinerovi si přitom stačilo přečíst rok 2016 na této stránce....


Na pana ředitele jsem se obrátil následující den po zkušenosti, kterou nám obstarala nejen reportáž sama, ale její prezentace na FB České televize a Tw pana Weinera. Doložil jsem celou korespondenci s panem Weinerem (tomuto reportérovi nevěřím ani slovo a když lže mě, proč by nelhal svému řediteli, že?) a dále jeden vybraný názor z uvedeného FB:

Od: Karel Pokorny <karel@studenec.info>
Datum: 26.08.2022, 12:04
Komu: info@ceskatelevize.cz
Dopis s přílohami pro pana Zdeňka Šámala ředitele zpravodajství a sportu
Přílohy:
Vážený pane Šámale.pdf 51,9 KB
Na CT 4-7-2022.pdf 64,0 KB
Korespondence s pane Weinerem.pdf 155 KB
Povesit na navsi.jpg 881 KB

Vážený pane Šámale,

předpokládám, že Vaše paní sekretářka Vám můj včerejší mail předala, pokud tak neučinila, pak na něj poukazuji. Psán byl v době, kdy jsem o účelu reportáže pana Weinera mohl pouze spekulovat. Spekulace jsem si nechal pro sebe, ale moje tušení se ukazuje nyní v reálu. A jaký že to byl účel? Referovat o nepravomocném rozsudku s nicotným významem lokálního charakteru v hlavní zpravodajské relaci ČT? Nicotným významem je myšlena skutečnost, kterou reportáž sama potvrdila tvrzením, že hlavní sporný a tedy ústřední bod reportáže - bubnování - již "prý" tři roky nenastává? O čem tedy byla a jaký měla účel tato - již třetí - reportáž o spolku SK Studenec za poslední dobu?

Pan Hrubý hrozí tisícům klubů jakýmsi precedentem (co ví pan Hrubý o precedentech????), tvůrci reportáže neukáží jediný zřetelný důvod, proč soudce rozhodnul tak, jak rozhodnul a jinou možnost při respektování zákonů, judikatury a skutečných precedentů nejvyšších soudních autorit České republiky ani asi neměl. Reportáž, zcela jednoznačně jednostranně zaměřená mění agresívní, soudem potrestanou (nepravomocně) stranu v ubohé nešťastníky a v podtextu roky obtěžovanou oběť její agresivity na škodiče. Ani moje krátké vystoupení by nic na její podstatě nemohlo změnit. Spíše naopak - příliš dobře znám způsoby jednání osob spojených s SK a jejich nekonečnou demagogii a pokrytectví.

Účelem reportáže byla aktivace nejen nám známé smečky agresívních zfanatizovaných členů SK , jež nás šikanuje již roky, ale rozšíření této šikany do republikového formátu. To se projevuje na sociálních sítích zřetelně. Objevil se i příspěvek "pověsit na návsi". Reportáž, která dle mého předpokladu musela být navržena či vyprovokována funkcionáři SK či jejich významnými protektory, měla a má za účel vyšponovat hysterii kolem nás s pomocí ČT do dalších výšin. Dokážete si představit pocity docela obyčejné rodiny pod tímto tlakem?

A další zápas je tuto neděli......Jedno je jisté, mladá rodina s dvěma dětmi odjede. Dovoluji si Vašim prostřednictvím panu Weinerovi poděkovat.

Studenec skutečně "žije". Jedni na úkor druhých. Slepota Vašich reportérů toto ovšem neregistruje. V jednom z minulých textů jsem předložil řadu bodů. Bude na ně ČT reagovat? Vyžádá si podklady k těmto skutečnostem a představí divákům skutečnou a celou tvář spolku a celkové situace ve Studenci a okolí? Bude reagovat zveřejněním mojí odpovědi na reportáž pana Weinera?

S pozdravem
Ing. Karel Pokorný


Otázka zní, zda se tento dopis dostal do ruk, kterým byl určen. Každopádně jsem adresu info@ceskatelevize.cz použil na upozornění, že toto je oficiální brána korespondence na ČT. Nějaký čas jsem proto panu řediteli zpravodajství dal. Až jsem se dočkal odpovědi:

Předmět: RE: k rukám pana Zdeňka Šámala
Od: Divácké centrum ČT <info@ceskatelevize.cz>
Datum: 08.09.2022, 13:41
Komu: <karel@studenec.info>

Vážený pane Pokorný,

děkujeme Vám za Vaši reakci na reportáž ČT o nepravomocném rozsudku Okresního soudu v Semilech, tedy o případu, v němž zastupujete jednu stranu sporu, žalující. Konzultovali jsme ji s Redakcí zpravodajství, níže zasíláme jejich vyjádření.

Nemyslíme si, že by téma bylo „nicotné“, jak se domníváte. Naopak, téma je dle našeho názoru do značné míry neobvyklé a precedentní. V justici, ve sportu i ve společenském dění. Proto případ sledujeme a hodláme sledovat až do pravomocného verdiktu odvolacího soudu.

Ujišťujeme Vás, že k námětu přistupujeme přísně objektivně a nestranně. Vědomi si toho, že Vás, Vaši rodinu a Vaše okolí chování fanoušků při zápasech na hřišti SK Studenec dlouhodobě obtěžuje, ale že naopak venkovský klub zase hájí své sportovní zájmy na hřišti určeném pro kopanou. A stojíme uprostřed sporu, aniž bychom komukoliv, jakkoliv stranili.

Autor reportáže pracuje ve veřejnoprávní ČT přes 30 let a pozici nestranného a objektivního pozorovatele si trvale přísně střeží, zvlášť u tohoto případu. Opakovaně Vám nabízel možnost vyjádřit se před kamerou, odmítl jste. Tato nabídka samozřejmě nadále platí a jsme připraveni kdykoliv Vaše stanovisko natočit.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaše dopisy, které jste zaslal do ČT v Praze i autorovi reportáže.

S pozdravem
Martin Jaromír Olšovský
Divácké centrum
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
T: +420 2 6113 6113
info@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz


Moje odpověď bez dalšího komentáře:

Betreff: Re: k rukám pana Zdeňka Šámala
Von: Karel Pokorny <karel@studenec.info>
Datum: 12.09.2022, 09:51
An: Divácké centrum ČT <info@ceskatelevize.cz>

Vážený pane Olšovský,

Vaše odpověď, za kterou děkuji, je profesionálně slušná a podobná odpovědím pana Weinera. Na moje otázky a náměty, stejně jako u pana redaktora, neodpovídá. Pokusím se být stručný. Pokud máte úplnou moji (a mé manželky) dřívější korespondenci s panem Weinerem, máte v tuto chvíli dostatečný přehled o CELKOVÉM dění ve Studenci.

Upozorním pouze na "nepřesnosti" ve Vašem dopise.

1. Případ bubnů považujete za hodné pozornosti. Nezbývá než konstatovat, že případy, které se týkají "vedlejší"činnosti spolku za hodné pozornosti nepovažujete. Za tohoto předpokladu se ale objektivity nelze dobrat.

2. Konstatování, že venkovský klub si hájí své sportovní zájmy je Vámi převzatou interpretací spolkem opakovaných falešných manter. Nikdo jim ve sportovní činnosti nebrání. Většina toho, co se v režii spolku ve Studenci děje nemá se sportem vůbec nic společného, právě naopak. Škodí nejen obecným záležitostem ale i vlastnímu sportu. Členové spolku si navíc myslí, že tyto prostory jim bez výhrad náleží a je na něm dovoleno vše, co si usmyslí. Kdyby tak postupovali všichni občané či spolky, nedalo by se v této republice žít.

3. Autor reportáže mi možnost vyjádřit se nabídl pouze jednou a to jeden den před vznikem reportáže. Mé upozornění, že nejsem na místě přítomen považoval za moji lež a timto se spolu s dalšími předchozími podivnostmi ve věci rozhovoru se mnou definitivně sám diskvalifikoval. Důkazy mám nezpochybnitelné, pokud Vás zajímají.

4. Objektivitu pana reportéra odhalují kromě reportáže samotné i jeho příspěvky na Twitteru. O tom,že "buben ztichnul"( 28.8.22) a že i na prvoligových stadiónech se již objevili spolkem očekávané transparenty (7.9.22) referuje příkladně. O tom, co se děje na zápase onoho 28.8.22 a na následujících zápasech, kdy spolek údajně buben sklidil, ovšem mlčí. "Objektivně" ho to nezajímá.

Nadále považuji reportáž pana Weinera a následné uveřejnění na sociálních sítích jak České televize, tak pana reportéra za předen naplánovanou štvanici na naši rodinu, která má za úkol úplně něco jiného, než deklaruje.

S pozdravem
Ing. Pokorný Karel, senior rodiny
A pozdrav panu Weinerovi od studeneckých boys ze dne 28.8.22:Nakonec se mi ozvala 20.9.22 "manažerka posledního slova" s textem typu "už nás neotravuj, je to zbytečné":

Předmět: RE: k rukám pana Zdeňka Šámala
Od: Divácké centrum ČT <info@ceskatelevize.cz>
Datum: 20.09.2022, 12:45
Komu: <karel@studenec.info>

Vážený pane Pokorný,

dovolte mi vstoupit do komunikace mezi Vámi a Martinem Jaromírem Olšovským. Jak sám v komunikaci uvádíte, celá záležitost má spoustu vrstev. Mrzí nás, pokud nejste s vyzněním reportáže spokojen, byť bylo naší snahou přinést objektivní pohled obou zúčastněných stran na celou záležitost. Jak již víte, případ i nadále sledujeme a budeme mu věnovat pozornost do pravomocného verdiktu odvolacího soudu.

Zároveň mi dovolte uvést, že účelem existence televize veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací, aby divák získal svůj pohled na danou problematiku a měl možnost ji vidět z více úhlů pohledu. Není v naší kompetenci kauzy, ať už jsou jakkoli závažné, řešit. Česká televize nemůže suplovat činnost kontrolních orgánů státní správy. Jsme přesvědčeni, že odvysílanou reportáží jsme vytvořili základní prostor k tomu, aby si divák svůj pohled na danou problematiku mohl vytvořit.

S pozdravem
Miroslava Pevná
Manažerka Diváckého centra
miroslava.pevna@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz

V České televizi holt mají experty na každý případ.


Poznámka na konec:

Kdosi mne na FB České televize nazval zbabělcem: „Kde seš, vylez zbabělče“.

Tak tedy - FB jsem nikdy neměl ani to nezamýšlím. Mezi uživatele FB nelezu, nechť se tam se svými sračkami páří sami.

Zato jsem se šel podívat na ten zápas 28.8.22 s Frýdlantem. Musím říct, podívaná velkolepá. Buben, trubky a spol. hrají Ligu mistrů, pivo a párek je dobrý krajský přebor (to je upřímný pokus o chválu a to včetně obsluhy) a fotbal ve Frýdlantě taky jakž takž.

Ale termín zbabělec mi připomenul celou korespondenci s dotyčně objektivní a vše chápající redakcí Zpravodajství ČT. Jsem zvědav, zda najdou odvahu k objektivní reportáží o dění ve Studenci.