Předhistorie jedné manipulativní a zcela neobjektivní reportáže ČT

Stalo se ve Studenci v červnu až srpnu roku 2022.
Na - pro mne neznámý - popud natočí sportovní redakce v červnu reportáž o fotbalovém utkání, ve kterém nastoupí fotbalisti stejného příjmení. Je tento nápad , jak získat pozornost ČT skutečně tak „geniální“, že ji ČT natočí a odvysílá v BBV. Nebo jsou úmysly jinde a ČT na tento laciný trik nápadně lehko naskočí? Uvidíme dle dalšího průběhu....

O pouhé jednotky dní později opět reportážní auto ČT ve Studenci a na stránkách fotbalistů se tím chlapci ze Studence chlubí. O co jde? A tak se zeptám u zdroje :

23.6.2022
Dobrý den pane Weinere,

z verejne dostupného zdroje jsme se dozvedeli, že jste pred nekolika dny - asi 21.6.2022 - natácel pro CT reportáž ze Studence.

Vzhledem k tomu, že vedeme s príslušným fotbalovým klubem dlouhodobý spor, který se týká jejich cinnosti vpravde nesportovní, rádi bychom tuto reportáž zhlédli. Duvodem je zachycení atributu našeho sporu v dostupné fotodokumentaci z natácení reportáže. Proto Vás prosíme o informaci, kdy bude tato reportáž odvysílaná.

Pokud Vás bude zajímat obsah a duvod našich sporu s fotbalovým oddílem SK Studenec, nemáme problém Vám patricné materiály predat a eventuelne reagovat na obsah reportáže.

S pozdravem Ing. Pokorný Karel, senior rodiny

Odpověď přišla za několik dní:

27.6.2022

Vážený pane inženýre,

Dekuji Vám za Váš mail. Reportáž, kterou jsme ve Studenci natocili, byla ve vysílání CT24 v sobotu v hodine mezi 11-12:00.

Ješte jednou Vám dekuji za sdelení.

S úctou V. Weiner, red. CT

Moje reakce:

4.7.2022

Vážený pane Weinere,

nejdríve dekuji - a to uprímne - za Vaši odpoved.

V reakci na Vaši, jiste dobre myšlenou reportáž, jsme se rozhodli jako rodina pro to, co jsem dlouho spíše zdržoval a odkládal s tím, že to snad ?? nebude zapotrebí. Ovšem impuls, který touto reportáží vzešel a v jeho podtextu se nás hlavne mezi obcany Studence a okolí pomerne intenzivne dotýká, nemužeme již prejít "mlcením". Doslova nás nutí k rade následujích kroku.

Venujte pozornost našemu oficiálnímu vyjádrení Ceské televizi k této reportáži, které najdete v príloze. Dále od nás obdržíte pomerne rozsáhlý materiál, který jsme za posledních 7 let bez špetky radosti byli nuceni sesbírat, abychom tomu, co se na nás sneslo, mohli vubec celit. Tento materiál musím prehledne pripravit a zkompletovat. Omlouvám se tedy, že nejsem schopen ho poslat zítra. Prosím tedy o tento týden, je toho opravdu hodne. Jak uvádím i v dopise, malou cást jsme v urcité nepríliš podarené, presto srozumitelné forme umístili na www.studenec.info

S pozdravem

Ing.Karel Pokorný

Zmíněný dokument – naše vyjádření pro ČT jsem přiložil k mailu. Omlouvám se, že to začíná být dlouhé. ale zde se dovíte jádro věci :

4.7.2022

Česká televize

Prostřednictvím pana Vlastimila Weinera, redaktora ČT

na příslušnou redakci

Praha


Vážený pane Weinere, vážená ČT,

jak jsem již krátce naznačil, máme se spolkem SK Studenec dlouhodobý spor. V kontextu těchto našich zkušeností bych se rád vyjádřil k obsahu a vyznění Vaší reportáže 25.6.2022 v čase od cca 11 hodin. Reportáž nabízí z našeho pohledu zcela jednostranou reklamu a sebepropagaci spolku. Vytváří zdání prestiže tohoto spolku v rámci celé obce Studenec. Pravdou je, že kolem fotbalu se točí určitá skupina občanů, která je pro svoje "náboženství" schopna ledasčeho. A to v dobrém a jak poznáte i ve zlém.

Aby si tato skupina ve spolku a obci svoje postoje a skutky obhájila, potřebují pro své příznivce, ale především pro své protektory, sponzory a zákulisní podporovatele všemožné propagační akce. Zvláště ty, jež mají potenciál zvednout prestiž tohoto spolku, jako byla Vaše reportáž z 25.6.2022.

Uměle vytvořenou prestiž tento spolek totiž potřebuje čím dál více. Především jako pokrytí a protiváhu k tomu, co se v souvislosti s jeho činností a chováním členů či příznivců ve Studenci děje a co jednou v plné míře vyjde na povrch. A jen malé upozornění ‐ proti konstatování toho, že jejich činnost má ve své podstatě pozitivní společenský přínos, jsme nikdy nic nenamítali a nikdy jsme ani tyto skutečnosti spolku neupírali, ba právě naopak. Vždy šlo jen a jen o to, co se za touto společensky prospěšnou činností ještě dá schovat a obhájit. A není to již zdaleka jen (ne)jednání , o kterém jsme si zpočátku mysleli, že může mít určitou kolegiální či sousedskou úroveň. Náš omyl jsme pocítili poměrně hned a nebylo to pouhé arogantní odmítání tohoto jednání. Jsou to pomluvy vytvářející svojí šíří a důrazem všeobecný dojem o nás jako prvních a absolutních nepřátel všeho dobrého, co se ve Studenci děje. A aby to mělo "výšku", jsme kromě jiného označeni za úhlavní nepřátele mládežnického sportu. Na základě těchto "obvinění" je lehké iniciovat odvetná opatření : Je to především široká řádka nechutných nadávek, některé i od dětí školou povinných. Jsou to petardy za naším plotem od"neznámých" příchozích v nočních hodinách, rozbité flašky z nočních akcí na naší zahradě třeba i v pískovišti pro děti. Jsou to útoky na náš majetek ‐ dům a auto ‐ házením pyrotechniky přes plot od sousedů....

K situaci, jež vedla a vede i nadále ke sporům, nepřišlo naráz. Postupnými kroky, doprovázenými "vedlejšími efekty" činnosti tohoto spolku se pro obyvatele okolních domů stávaly tyto efekty čím dál větším problémem. Po vzniku zastřešené pergoly u šaten v roce 2012, a tedy možnosti si služeb "bufetu" užít kdykoliv v plném významu tohoto slova, přišel rok 2016 a nápad několika lidí vytvořit nové formy fandění a především drastickým bubnováním a řevem z reproduktorů ověnčit "atmosféru" dění na hřišti. Tyto kroky spolku představují od uvedeného roku až dodnes nejenom pro nás doslova noční můru. A protože se pomalu ukazují tyto" hodnoty" sousedských vztahů v pravém světle, hledají se všechny možnosti, jak tyto skutky zaretušovat. A již zdaleka nejde jen o dění na hřišti ‐ veškeré návazné procesy ukázaly na to, s jakými lidmi máme tu čest. Jen na okraj ‐ aktuálně jsme zvědavi, jak bude vyšetřena příslušným odborem příslušného úřadu jejich poslední akce z téhož samého dne, kdy jste vysílali reportáž. Na spolek a obec jsme podali stížnost na rušení nočního klidu 25.6.2022. Abych můj text moc nenatahoval, vyjádřím se otevřeně. Spolek SK Studenec má ve svém středu a vedení silnou skupinu bezohledných, arogantních a především radikálních a agresivních individualit, kteří si myslí, že si oni a členové jejich spolku ve veřejném prostoru mohou dělat co a kdy sami chtějí. Zcela bez ohledu na to, že doslova pár metrů od jejich počínání mají své domovy lidé ‐ koneckonců také jejich sousedi. Tato zhora nastíněná skupina lidí má zásadní slovo nejen na úrovni vedení spolku, ale má silnou pozici ve vedení obce. Vytvářejí si vlastní zákony a ty, kdo jim dají najevo, že tyto jejich zákony nekorespondují se zákony ČR, si pak definují jako své nepřátele a objekty nutných protiopatření. K takovýmto protiopatřením mají dostatečný počet nahecovaných a pomluvami ovlivněných spolubojovníků. Základním znakem těchto lidí je to, že nás de fakto vůbec neznají, což platí i opačně. Těch, které si dnes již interně označujeme jako spolkové komando, je nám osobně spíš líto ‐ nechají se lacino, aniž by sami dokázali situaci posoudit, aktivovat intrikány v pozadí. Ve spolku jsou pak za hrdiny.

Dál již nechám mluvit dokumenty a záznamy. Jedna ze základních odlišností mezi námi a spolkem je ta, že my máme ke svým tvrzením jasné podklady. Druhá strana v tomto směru spoléhá na lži, pomluvy, fabulaci a překrývání skutečností mantrami a výroky někdy až nepochopitelného a odpudivého obsahu. Uvnitř spolku jim tato taktika samozřejmě plně dostačuje. A bohužel nejen uvnitř spolku ale i jednání příslušných úřadů na oblastní úrovni a reakce i jejich krajských nadřízených je pro nás velikou otázkou, o co tady vlastně jde. Při jedné sousedsky "přátelské" akci s petardami se jeden "informovaný" člen této společnosti vyjádřil k tomu, co tam jeho kolegové prováděli slovy: " On vás zažaluje....Praha nepomůže" (video 17.7.2021 ‐ 23 ́55 ́ ́)

Pro objem dat Vám zašlu tyto podklady na datovém nosiči s tímto mnou podepsaným dopisem poštou. Na možnost medializace toho, co se ve Studenci děje, upozorňuji zodpovědné funkcionáře spolku a obce roky a ještě déle čekáme na to, že se najde u nich vůle začít situaci s námi řešit. K tomu ale nedochází a místo toho koukáme na ČT, jak je dle představitelů spolku ve Studenci vše v nejlepším pořádku.

S pozdravem

Ing. Karel Pokorný za rodinu

4.7.2022, Přílohy na datovém nosiči

A k Vašemu Tweetu 26.6.2022, který jsem měl dnes náhodně možnost přečíst : Mýlíte se - nevrlého souseda (jak jste se nechal pány ze spolku přesvědčit, aniž byste se pokusil tohoto souseda kontaktovat) se tito pánové na nic neptají. Nevrlý soused zprvu prosil, snažil se o domluvu a pochopení. Dočkal se výsměchu, nadávek, pomluv, šikany a zesílení všeho toho, co jsme dle nich povinni snášet. Do bubnu třískali jak se jim zachtělo a mnohdy pouze a jen pro tu provokaci mimo jakýkoliv sport. Nyní jim, prozatím nepravomocně, soud tyto bubnové seánce zakázal. A že nejde jen o bubny, na které byste měl zajisté jiný názor, pokud byste navštívil naši zahradu v letech 2016‐2019, najdete v přílohách. Budete moci i posoudit, jak daleko je jejich deklarovaná láska od obludně šířené nenávisti, a to i mezi dětmi.......

Naši stránku z roku 2021 a prozatím neaktualizovanou, kterou považuji za nepřehlednou a tedy zatím za nepovedenou, budeme s jistotou modifikovat. Přesto obsahuje dosti informací pro prvotní seznámení se s pravdivou skutečností - www.studenec.info

Uvedená i další zde neuvedená videa obdržíte bez úprav na DVD

A co by jeden očekával od ČT? Očekávat můžete ledasco, realita je takováto:

4.7.2022

Vážený pane inženýre,

Dekuji Vám za Váš mail.

Cílem naší reportáže bylo predstavit fotbal jako venkovský fenomén v ceských zemích. Nic víc. Proto jsem zcela náhodne zvolil prostredí klubu SK Studenec, kde jsem byl poprvé v živote a kde se pár dní pred tím konala akce, která zaujala kolegy z Branek bodu ze sportovní redakce CT, setkání fotbalistu Kuríku.

Velmi Vás prosím, nevtahujte nás do Vašich sporu mezi Vámi a klubem, kterých jsme se nikterak nedotkli a nebýt Vás a Vašeho sdelení, ani o nich nic nevíme. Dekuji Vám za pochopení.

S úctou a srdecným pozdravem

Vlastimil Weiner, red. CT

Potud by se vše zdálo celkem v pořádku, koneckonců proti fotbalu a nadšení pro něj jsme nikdy nic neměli....Kdyby: Pan redaktor ČT má ve zvyku komentovat některé „události“ na svém účtu Tweeter. Tam přinesl podobnou zprávu a jen tak mimochodem se zmíní o bubnech, které prý “bubnují, když to nevrlý soused povolí.

Na tento tweet jsem narazil až se zpožděním a dal jsem si ho do souvislosti s předchozím mailem pana redaktora z 4.7.2022:

Vlastimil Weiner

@VlastimilWeiner

26. Juni

Jako v Houslicích!Fotbal=fenomén venkova.I na hřišti SK Studenec (SM) hrají kopanou jako o život.S elánem,láskou,sem tam s humorem a ostrým slovem od plic.Fandí s bubnem,když to nevrlý soused dovolí. Za 19 mil.Kč postavili zázemí klubu.Každou neděli se tu ves sejde. To není málo.

SK Studenec - buben

Nedalo se jinak – mail z 4.7. jsem vzhledem k tomuto tweetu pana redaktora vyhodnotil tak, že se pan redaktor snaží ze své zprávičky vylhat. No, tak tvrdě a přímo jsem mu to nesdělil, byl jsem naopak shovívavý a měl jsem tendenci tuto zjevnou úchylku přehlédnout, ba i odpustit:

4.7.2022 večer.

Vážený pane Weinere,

myslím, že chápu Váš postoj a Vaši motivaci. Rozdíl mezi námi dvěma je ten, že já znám nebo alespoň dokážu již odhadnout motivaci spolku.Aby přikryli svá pochybení, schovávají se za celebritami (již několikrát)a snaží se prezentovat na co nejširších platformách svoji pozici v interpretaci, která jim vyhovuje.

Váš tweet naznačuje, že na téma soused jste byl upozorněn a smysl tohoto upozornění z tweetu je zřejmý. Kdo a jak Vás upozornil, víte sám.

Reportáž ale nebyla pouze o tom, jak to ve Studenci běží. Byla o tom, že pomalu takovýto sport (někde) upadá. A jestli pan statutární zástupce u příležitosti posledního jednání soudu s námi minulý měsíc sám přiznal redukci mládežnických mužstev a tím pokles sportovních aktivit, tak to o něčem svědčí. A to něco je obsahem mého sdělení - některé osoby v současném vedení spolku (dle našich poznatků a zkušeností) dělají spolku a sportu velice špatnou službu a skončit to může všelijak - i postupným úpadkem, který je koneckonců dle statutárního zástupce již patrný. Nikdy jsme nic takového žádnému spolku nepřáli.

Jestliže mne žádáte, abych Vás nevtahoval do sporu, zřejmě jste si nevšimnul, že jsem toto zcela otevřeně udělal. Nežádám po Vás žádnou osobní reakci a ani reakci vaší domovské redakce. Požádal jsem Vás jako zkušeného pracovníka ČT spouze o posouzení, které redakci náš dopis a posléze dokumenty předáte. Není v tom nic jiného. Jak jsem Vám sdělil, celou záležitost jsme rozhodnuti ČT předat. Ve zveřejnění vidíme jedinou cestu ke změně v přístupu vedení spolku a určité očistě. Ta by měla těm normálním lidičkám, kteří mají rádi fotbal, pomoci, nikoliv opačně.

Pokud se necítíte kompetentní se touto záležitostí zabývat, není nic snažšího, než dopis předat příslušné redakci a mě to oznámit. Je samozřejmě možné, že dopis a podklady mohu poslat vedení ČT a ta nechť rozhodne, co dále.

Za jakoukoliv odpověď Vám budu vděčný.

S pozdravem

Z důvodů, že pan redaktor přeci jen do teď komunikoval, jsem očekával v rozumném čase odpověď na daný soubor témat. Čekal jsem, čekal – odpověď nepřicházela. No jsou přeci doby dovolených, tak jsem to nedramatizoval. Poté, co uběhly týdny, jsem nabyl názoru, že pan redaktor změnil taktiku. Pro tentokrát se rozhodl z dané - pro něj nevyhovující – tématiky vymlčet. To, vzhledem k průběhu pokračování platí i nyní. Pana redaktora totiž nezaujal soubor faktů ze Studence, zaujal ho nepravomocný rozsudek. A obdržel jsem pozvání k rozhovoru:

23.8.2022.

Vážený pane inženýre,rádi bychom Vás ve středu 24.8.poprosili ve Studenci o krátký rozhovor k rozsusku OS Semily,kde jste byl úspěšný se svou žalobou proti hluku ze hřiště. Prosím o zprávu,v kolik hodin by to bylo na pár minut možné. Případně můžeme natočit po telefonu nebo Vás poprosím o pár vět stanoviska mailem.O odpověď,co Vám na provozu hřiště,pokud jde o hluk,vadí nejvíc,proč zvlášť buben ap.

Číslo na Vás ale nemáme.

Předem Vám děkuji za ochotu a prosím Vás o zprávu mailem nebo na níže uvedený mobil.

Ještě jednou velmi děkuji.

S úctou a pozdravem

Weiner čt

To mi bylo již pomalu divné, nicméně jsem pořád věřil v dobré úmysly a objektivitu pana redaktora. A tak jsem se snažil celou situaci znovu osvětlit:

23.8.2022.

Vážený pane Weinere,

S Vaší reakcí jsem již nepočítal a jsem tedy pozitivně překvapen.

Každopádně mám již delší dobu připravenou reakci na Vaše sdělení ze 4.7.2022, se kterou jsem doposud čekal z důvodu prázdninově-dovolených. Její smysl Vám takto předložím nyní.

Váš dnešní zájem o dění ve Studenci i z našeho pohledu nemohu hodnotit jinak než pozitivně, i když neznám celkové úmysly Vaše nebo dalších článků ČT. Každopádně to není na "krátký rozhovor" a moje vyjádření koneckonců máte - viz příloha 4.7. Na základě Vaší negativní odpovědi jsem Vám tenkrát myslím ani neposlal avizované dokumenty.

Celá záležitost má spoustu vrstev - viz dole - a popsaný materiál je na desítkách, možná stovkách stránkách, k tomu hodiny audio nebo videozáznamů. Některé z těchto podkladů jsou již přístupny na www.studenec.info, jak jsem Vám již sdělil. Zdaleka ale neobsahuje vše, co zveřejníme. Některá videa jsme pod kódy umístili pro různé účely hlavně úřadům, která nejsou určena pro zveřejnění. To musíme nejdříve právně ošetřit. Kódy na videa bez povolení k zveřejnění Vám posílám v příloze.

Bohužel nejsem v tyto dny ve Studenci. I tak, vzhledem k rozsahu všech okolností nelze od krátkého rozhovoru očekávat, že může přinést positivum, které přispěje j nějakému přijatelnému řešení. I proto, že skutky členů SK a prohlášení jejich představitelů v posledním roce vnímáme spíše jako vyhlášení války, než cokoliv jiného ( házení pyrotechniky na náš dům a auto, fyzické napadení od předsedy fotbalistů a omezování mojí osobní svobody, jejich mantricky opakované lži o všem možném, vyhrožování i našim dětem, nadávky nám i sousedce, nedodržování nočního klidu....)

Za těchto okolností s krátkým reportážním rozhovorem nesouhlasím. Neformálně si můžeme promluvit telefonicky (číslo uvedeno, zde smazáno).

Pokud budete ve Studenci, naše sousedka paní (jméno uveden, zde smazáno) souhlasila s neformálním rozhovorem mimo kameru. Od ní se dozvíte mnoho.....

Nyní k oné mnohovrstevnatosti toho, co zažíváme od roku 2016 (ale v sice nižší ale stupňující se intenzitě i déle):

A. Bezohledné hlasité rušení našeho života, při kterém se stává náš dům a pozemek téměř neobyvatelným. Ptáte se proč buben - pro odpověď si zhlédněte některá videa např.: http://www.studenec.info/rok-2018/. A zdaleka se nejedná jen o buben. Hospoda, kterou SK provozuje zcela mimo právní rámec mimo sportovní dění, je zdrojem všemožného hluku kdykoliv si členové SK usmyslí. Jejich alkoholizovaní členové a příznivci nám dávají čas od času různými "sousedskými" činy najevo, kdo je tady pánem.

B. Přístup obce pod vlivem členů a funkcionářů SK v zastupitelstvu zahrnuje nejen "nepochopení a odpor" k jakémukoliv řešení, ale i protiprávní kroky zamlčování přestupků a tím pádem zabránění jejich řešení.

C. Přístup Policie a správních orgánů obce s přenesenou pravomocí Jilemnice k řešení různých přestupků, účelová neschopnost identifikace přestupců, popř. retušování jejich činů či výroků za účelem bagatelizace jejich činů. Praktická nemožnost dohnat přestupce k řánému potrestání. Jsme již delší dobu přesvědčeni, že orgány, které by situaci měli účinně řešit spíše přispívají k nekonečnosti celé situace a jsou tak spíše součástí problému, nikoliv jeho řešení.

D. Získání dotace na stavbu nových kabin. Celý proces je jedna řádka podivností :
- statutární zástupce spolku obelhal zastupitelstvo při rozhodování o nutné podpoře obce v tomto projektu.
- dotace byla přidělena přesto, že spolek nesplnil závazná rozhodující kriteria pro toto přidělení, jeho projekt stvořený synem statutárního zástupce na "objednávku" SK má některé velmi sporné prvky nejen vzhledem k dotaci - v procesu stavebního povolení řeší tuto problematiku právní kancelář Frank Bold a výsledkem je pravomocné odebrání tohoto stavebního povolení krajským soudem. Kasační stížnost SK dosud NSS neprojednal. SK dnes nedisponuje stavebním povolením na tuto stavbu, kterou si doporučuji prohlédnout také z druhé strany.
- spolek předložil 5 čestných prohlášení jiných subjektů k zvýšení kreditu žádosti o dotaci. Ani jedno prohlášení nebylo pravdivé. Jedním z prokazatelných lhářů je pan Hrubý, kterého znáte z reportáže.
K informacím ohledně dotace jsme se dostali bez prvotního úmyslu tím, že jsme si vyslechli různá prohlášení a spojili jsme je s obecnými informacemi. Také jsme si poté některé informace vyžádali od MŠMT a poté o všech nesrovnalostech tohoto správce dotace i informovali. Případ jsme z důvodu nejednámi MŠMT předložili okresní státní zástupkyni. Od policie jsme poté obdrželi oznámení, které neumíme právně zhodnotit a jenom se domníváme, že tyto orgány opět k ničemu nedošly....

E. Výchova mládeže a´la SK Studenec. Tady nemáme bohužel pro náhodnost těchto okamžiků mnoho důkazů. Urážky od dětí školou povinných ale může potvrdit i sousedka. Za vrchol a potvrzení toho, jak na tyto děti působí jejich starší vzory v SK je prohlášení pana Vancla, momentálního předsedy fotbalu na veřejném zasedání ZO. z naší strany nelze hodnotit jinak, než ohlášená šikana našich vnuků až k tomu nastane čas (vnuci mají 5 a 3 roky). Další ukázkou je kovidové shromáždění této mládeže za nepochybným "sportovním" účelem viz kodované záznamy: (prozatím nezveřejňujeme)

F. Alkoholismus v areálu SK Studenec považujeme za prvoplánovanou součást (výdělečné) činnosti tohoto spolku. Má absolutní oporu nejen v orgánech spolku, ale i obce. Nečinnost a přezíravost dozorových úřadů a policie k tomuto jevu je dokladem koordinace v přístupu všech zainteresovaných ke spolku. Znovu opakuji, že nepovolená činnost hospody je základem ke všemu, co musí okolí snášet, ať již si stěžuje (my a sousedka), nebo si z důvodů přibuznosti k vedení SK nesmí žádnou stížnost dovolit.

Abych se vrátil na počátek - nevím, jaký záměr s mým vyjádřením ohledně bubnů máte. Určitě se to nedá uchopit několikaminutovým rozhovorem, či vyjádřením. Od vrcholného mediálního domu ve veřejné službě očekávám objektivitu.

Takže moje otázka není neskromná - lze tuto objektivitu od ČT ve formě zpravodajství či reportáže k jednotlivým výše uvedeným okruhům očekávat? Nebráníme se jakékoliv křížové diskuzi ani s představiteli SK. Upozorňuji, že jenom studium podkladů a seznámení se s nahranými dokumenty je záležitost na desítky hodin. Některé otázky nelze řešit bez právních analýz, jinak jsou to hádky o ničem.

K bubnům mohu v tuto chvíli říci, že soud ohledně CELKOVÉHO bezpříkladně bezohledného rušení našeho života ve Studenci, který se nevztahuje pouze k čase sportovních událostí, není uzavřen a právě dnes podáváme prostřednictvím advokátní kanceláře odvolání.

Těším se na rozhovor s Vámi

S pozdravem

Pokorný Karel

O rozhovor jsem se musel postarat sám následující den. Vzhledem k mým předchozím zkušenostem, co se vše může stát a pro mne v tento čas již s pochybami o metodách a záměrech pana redaktora, jsem si hovor nahrál. Nemíním ho zveřejnit, je k dispozici patřičným autoritám. Pan redaktor mi v něm kromě jiného sdělil, že jednomu mému tvrzení nevěří. Tak jo, pane redaktore, dle Vás Vám lžu. Opak je pravdou – pan redaktor své vlastní tvrzení o tom, že mi nevěří, zapřel. Opět se snažil ze svého názoru vylhat. Mé upozornění, že základní podmínkou pro rozhovor s ním je oboustranná důvěra, bude muset vzít na vědomí. Mám nevyvratitelný důkaz, že předpoklad pana redaktora o mé lži je mylný.

Co se týče reportáže 24.8.2022, zaslouží si vlastní záložku.